Aktualno

Attention, open in a new window. PDFPrint

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08), te se od 1. siječnja 2009. godine primjenjuju nove cijene toplinske energije i novi model obračuna prema Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju i Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.

Ukupni troškovi toplinske energije sastoje se od troškova snage i troškova energije.
U troškove energije ulazi samo plin koji se koristi za proizvodnju toplinske energije za grijanje ili za pripremu potrošne tople vode, dok u troškove snage ulaze svi drugi troškovi na toplinskom sustavu.
Troškovi snage određuju su prema instaliranoj snazi svakog stana i oni se plaćaju kroz svih 12 mjeseci prema cijeni tarifnog elementa snage. Troškovi energije određuju se prema isporučenoj količini toplinske energije u mjesečnom razdoblju koja se očita na zajedničkom mjerilu toplinske energije za grijanje u kotlovnici ili toplinskoj stanici, te se podijeli na stanove prema udjelu površine stana u odnosu na površinu zgrade. Korisnici koji u zgradi imaju i pripremu potrošne tople vode (PTV) dobivaju poseban račun za pripremu PTV na kojem je samo jedna stavka, a to su troškovi energije koji se određuju prema isporučenoj količini toplinske energije u mjesečnom razdoblju koja se očita na zajedničkom mjerilu toplinske energije za pripremu PTV u kotlovnici ili toplinskoj stanici, te se podijeli na stanove prema članovima domaćinstva i/ili stvarnom očitanju vodomjera tople vode u stanovima. Za troškove energije primjenjuje se cijena tarifnog elementa energije koja je ista i za grijanje i za pripremu PTV.
Standardna razina usluge za tarifne kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije je mjesečno očitanje i obračun potrošnje toplinske energije. Zbog toga će računi u mjesecima kad je veća potrošnja, biti veći od onih u ljetnim mjesecima kad nema grijanja i kad se plaćaju samo troškovi snage.

Korisnici toplinske energije mogu racionalnom potrošnjom, zatvaranjem ventila na radijatorima, ugradnjom ventila s termostatskim glavama, izoliranjem zajedničkih dijelova instalacije centralnog grijanja u zgradi, zamjenom stare stolarije, termoizolacijom zgrade i sličnim mjerama smanjiti potrošnju toplinske energije u zgradi i tako utjecati na visinu svojih računa.

U nekim zgradama postoji mogućnost ugradnje zasebnih mjerila toplinske energije za svaki pojedini stan.
U Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN139/08) definirano je da odluku o ugradnji kalorimetara ispred stanova donose vlasnici stanova, uz sugalsnost distributera toplinske energije, koji određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za pojedine vrste mjeren opreme. Vlasnici stanova dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju kalorimetra. Ugradnja kalorimetara već je počela u nekim zgradama. Ugradnjom zasebnih kalorimetara korisnici toplinske energije mogu sami kontrolirati svoju potrošnju i utjecati na iznos stavke troškova energije.

U sve ostale zgrade mogu se ugraditi uređaji za lokalnu razdiobu toplinske energije (razdjelnici utroška toplinske energije). Radi tehničke funkcionalnosti sustava najmanje 50 % svih stanova u zgradi mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu toplinske energije. U članku 4. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju definirano je da odluku o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije donose vlasnici stanova, uz sugalsnost distributera toplinske energije. Vlasnici stanova dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

© 2014 GRIJANJE VARAŽDIN D.O.O.